การตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง

การตรวจคนเข้าเมือง More Sharing Services
โดยทั่วไป ผู้ที่มาเยือนฮ่องกงทุกคนจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อยหนึ่งเดือนนับจากช่วงเวลาที่ต้องการพำนักในฮ่องกง อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ออกให้กับคนไร้สัญชาติจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยสองเดือนนับจากช่วงที่ต้องการพำนัก โปรดติดต่อแผนกตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยส่วนใหญ่ ประชาชนผู้ถือสัญชาติของหลายประเทศไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าฮ่องกงในกรณีที่เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ได้ตั้งแต่เจ็ดวันถึง 180 วัน โดยขึ้นอยู่กับสัญชาติ หากคุณไม่แน่ใจในสถานะของคุณ โปรดตรวจสอบกับ สถานกงสุลหรือสถานทูตจีน นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าได้ที่ เว็บไซต์แผนกตรวจคนเข้าเมือง
บัตรผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
บัตรผ่านนี้เป็นกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่ลดขั้นตอนลงสำหรับนักธุรกิจที่เดินทางบ่อยและถือหนังสือเดินทางถูกต้องตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าฮ่องกงโดยไม่ต้องใช้วีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าเมือง ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว

เกณฑ์ในการพิจารณา:

 • คุณจะต้องมีความจำเป็นจริงๆ ในการมาฮ่องกงบ่อยครั้ง และ
 • คุณจะต้องมาฮ่องกงสามครั้งขึ้นไป (ไม่รวมถึงการแวะก่อนเดินทางเข้าจีนแผ่นดินใหญ่หรือมาเก๊า) ภายใน 12 เดือนก่อนสมัคร หรือ
 • หัวหน้าแผนกตรวจคนเข้าเมืองจะต้องเห็นชอบว่าการเข้าเมืองของคุณนำมาซึ่งผลประโยชน์มากมายแก่ฮ่องกง

ผู้ถือบัตรผ่านอาจใช้เคาน์เตอร์ในส่วนของผู้อยู่อาศัยในฮ่องกงเป็นทางผ่านเข้าเมืองได้

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรผ่านนี้และดาวน์โหลดใบสมัคร สามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์แผนกตรวจคนเข้าเมือง.

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เดินทางบ่อย
ผู้ที่มาเยือนฮ่องกงบ่อยๆ สามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คุณผ่านเข้าเมืองได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วได้แล้ว

เกณฑ์ในการพิจารณา:

1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามที่จำเป็น และวีซ่าแบบเดินทางเข้าออกหลายครั้ง
3. มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: บัตรผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

 • บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC ที่มีอักษร ‘HKG’ พิมพ์อยู่ด้านหลัง
 • บัตรสำหรับผู้ที่เดินทางผ่านสนามบินนานาชาติฮ่องกงบ่อยๆ
 • บัตรสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์สายการบินโดยสายการบินที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ออกให้ (โปรดสอบถามกับทางสายการบินของคุณ)

4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น:

 • มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าเมืองหรือใบอนุญาตเข้าเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 • เดินทางมายังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางอากาศผ่านสนามบินนานาชาติฮ่องกงไม่น้อยกว่าสามครั้งภายใน 12 เดือนก่อนยื่นสมัครขอใช้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

5. ไม่มีประวัติต้องโทษร้ายแรงในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วสามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่จุดควบคุมดังต่อไปนี้

 • สนามบินนานาชาติฮ่องกง
 • หลอ วู
 • เส้นทางรถไฟสายหลก หม่า เชา
 • เซินเจิ้น เบย์
 • ท่าเรือมาเก๊าเฟอร์รี่
 • ท่าเรือไชน่า เฟอร์รี่
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข้อมูลทั่วไปฮ่องกง และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>