กินหรู อยู่สบาย มาเก๊า จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 2 คืน

รายการทัวร์: กินหรู อยู่สบาย มาเก๊า จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์: NX4D2N
ประเทศ: มาเก๊า จูไห่
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: แอร์มาเก๊า
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น): เริ่มต้น 15,900.-

รายละเอียดไฮไลท์:

 • สัมผัสและพักผ่อนโรงแรมสุดหรูอลังการTHE VENETIANเมืองเวนิสเอเชีย
 • ช้อปปิ้งสะใจย่านดังเซนาโด้สแควร์ + ตลาดใต้ดินก๊งเป่ยมีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย
 • เมนูมื้อพิเศษ!!! เป๋าฮื้อซีฟู๊ดไวน์แดงณเมืองจูไห่
 • ชมอลังการโชว์หยวนหมิงณพระราชวังหยวนหมิง

 

The_Venetian_Macao_Resort_Hotel

 

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ

23.55น.      คณะพร้อมกันท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์Nสายการบินแอร์มาเก๊าพบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ

โชว์หยวนหมิง

โชว์หยวนหมิง

วันที่สอง     กรุงเทพฯ–มาเก๊าจูไห่ วัดไป๋หลิน -“หวี่หนี่”– วัดผูถ่อ –อลังการโชว์หยวนหมิง        

02.55น.       เดินทางสู่มาเก๊าโดยเที่ยวบินที่NX879

06.50 น.     เดินทางถึงมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม.ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,  เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม.และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

                   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือณวัดไป๋หลินหรือวัดดอกบัวขาวกราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม,เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคลพาท่านถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู“จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”หรือที่มีชื่อเรียกว่า“หวี่หนี่”เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุกซึ่งยื่นออกไปในทะเลให้ท่านชมถนนคู่รักเป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาดที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนและที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักเพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ำได้มีการนำเก้าอี้หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้นจึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนูเป๋าฮื้อซีฟู้ดณ ภัตตาคาร… พาท่านสู่ร้านผ้าไหม อิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่วัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซานเผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม…จากนั้นพาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมทั้งให้ท่านได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ค่ำ              ริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร…หลังอาหารนำท่านชมอลังการโชว์หยวนหมิงซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆอาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนานพระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆอีกมากมายทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้… พาท่านเข้าที่พัก XIANGQUAN HOTEL (www.xq-hotel.com)หรือเทียบเท่า

 The-Venetian-Macau

The-Venetian-Macau

วันที่สาม     ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า  –พักหรู  VENETIAN

เช้า              บริการอาหารเช้าณที่พักหลังอาหารพาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดินก๊งเป่ยตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊าเป็นศูนย์การค้าติดแอร์5,000 กว่าร้านค้ามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายเช่นสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกาของเด็กเล่นฯลฯที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกงเนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูกให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร **นำท่านข้ามด่านกลับสู่เกาะมาเก๊า**  เดินทางสู่ THE  VENETIAN อิสระและเต็มอิ่มกับบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิงและสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้านที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่านให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่งเพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆที่ท่านชื่นชอบพร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลีสถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใสเดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊ารีสอร์ทโอเต็ลศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุตที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิสสะพานรูปโค้งและลำคลองคดเคี้ยว นำท่านแช็คอินที่  THE VENETIANMACAO RESORT HOTEL (www.venetianmacao.com)สัมผัสห้องพักเล่นระดับพร้อมด้วยเตียงขนาดคิงส์ไซล์ ( ROYALE SUITE ) ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามหรูหราโดยแต่ละห้องมีพื้นที่มากกว่า70 ตารางเมตร  ( 750 ตารางฟุต )  พร้อมด้วยห้องน้ำปูพื้นหินอ่อนเลิศหรูจากอิตาลี

  macau

วันที่สี่           เต็มอิ่มกับเวเนเชี่ยน –วัดเจ้าแม่กวนอิม– เจ้ากวนอิมริมทะเล– โบสถ์เซนพอล– เซนาโด้– กรุงเทพฯ

เช้า               **อิสระอาหารเช้าเพื่อให้ท่านพักผ่อนในห้องพักสุดหรูได้อย่างเต็มที่**

11.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เช็คเอาท์

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊านำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์มีความสูง18 เมตรหนักกว่า1.8 ตันประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน..จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคงที่วัดเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊าสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัวและองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม  ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเมื่อปี ค.ศ.1844  นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีนที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาวและตำนานของต้นไม้แห่งความรัก…จากนั้นนำท่านชม  โบสถ์เซ็นต์ปอลสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกลต่อมาใน

ปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามหลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นเพื่อรวบรวมภาพเขียนและจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่นและเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่

อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านการค้าเซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าแบรนด์เนมเฟอร์นิเจอร์โบราณเครื่องประดับรวมไปถึงของที่ระลึกภัตตาคารอาหารโปรตุเกสอาหารแมคกานีสและอาหารจีนตามแบบตำรับดั่งเดิมรวมไปถึงร้านขนมอบขนมพื้นเมืองร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณและปัจจุบันฯลฯเรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวก็ได้ของครบครันถูกใจสาวนักช๊อปอย่างมากๆและนอกจากที่เซนาโด้สแควร์จะเป็นแหล่งชอปปิ้งยอดนิยมแล้วที่นี่ยังมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตกรรมแค่เพียงพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลก็โดดเด่นและงดงามแปลกมากแล้วและย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสันสวยงามยิ่งนักทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินชอปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอนอย่างไรอย่างนั้นสมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน

22.40น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน NX880

00.30+1น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง เดือน: ตุลาคม
วันที่ :  8-11 ต.ค. 56
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ: 15,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง): 15,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 14,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 6,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด: -

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง เดือน: ตุลาคม
วันที่ : 22 – 25 ต.ค.56
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ: 16,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง): 16,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 15,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 7,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด: -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

อัตราค่าบริการนี้  รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป
 • ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
 • ค่าที่พัก
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้  ไม่รวม

 • ค่าอาหาร
 • เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

*** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน
ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าเสียหาย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการ ขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

 

 รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

 

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์อัพเดทล่าสุด และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>